Inloggen

Psychologisch Onderzoek

Door middel van een psychologisch onderzoek verkrijgen wij inzicht in iemands capaciteiten, persoonlijkheid, achtergronden en ambities. Op basis van een dergelijk onderzoek kunnen wij vaststellen of en in hoeverre een kandidaat past binnen een functieprofiel.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt een individueel testprogramma op maat samengesteld uit een groot aanbod van beproefde en erkende tests. De dag waarop het psychologisch onderzoek plaatsvindt, staat grotendeels in het teken van tests (die voornamelijk geautomatiseerd worden afgenomen). Het programma omvat (capaciteiten)tests, een persoonlijkheidsvragenlijst en een interview.

De capaciteitentests omvatten opdrachten die het logisch kunnen redeneren met taal en non-verbale informatie meten, taalgerichte opdrachten met betrekking tot woordenkennis en grammatica, cijfermatige opdrachten in de vorm van rekensommen, cijfermatige logische reeksen en opdrachten op technisch gebied. Met behulp van persoonlijkheidsvragenlijsten wordt inzicht verkregen in de eigenschappen van de kandidaat die van belang kunnen zijn voor zijn of haar functioneren. Op de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst wordt in een persoonlijk interview dieper ingegaan.

Neem contact met ons op
Lianne Willems MSc.senior consultant
Stel een vraag