Inloggen

Teamontwikkeling

Teams kunnen op efficiƫnte wijze samengesteld worden door de krachten en de talenten van diverse persoonlijkheden inzichtelijk te maken en deze te combineren naar behoefte van de teamsamenstelling. Het samenstellen van goed functionerende teams is essentieel voor het uiteindelijke resultaat van organisaties. In de praktijk ligt de focus echter vaak op individuele personen en minder op het team als geheel.

Wat is teamontwikkeling

Het beoogde resultaat van teamontwikkeling is onder meer het meer inzicht krijgen in elkaars talenten, meer begrip krijgen voor elkaars functioneren en elkaar leren aanspreken op elkaars kwaliteiten en gezamenlijke verantwoordelijkheden waardoor meer samenhang ontstaat en het team in staat is om kwalitatief betere besluiten te nemen.

Doelstelling is om te komen tot een succesvol team dat gericht is op ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met de individuele, team- en organisatiebehoeften. Door inzage te verkrijgen in het profiel van een team kan de effectiviteit van een bestaand team of een nieuw samen te stellen team verder worden ontwikkeld. Teamontwikkeling kan deel uitmaken van een management-developmenttraject, maar ook een aanvulling zijn op een werving- en selectieprocedure of een assessment of development center voor hogere managementfuncties of sleutelposities en individuele en teamcoaching.

Bij een teamontwikkelingsvraag kunnen de volgende elementen aan de orde komen:

  • inzicht in de individuele persoonsprofielen
  • het koppelen van de individuele persoonsprofielen, waardoor inzicht wordt verkregen in het totale team
  • inzicht in de diverse processtadia die binnen teams belangrijk zijn
  • in hoeverre teams een focus op taken versus een focus op mensen hebben
  • inzicht in de ontwikkelbaarheid van het team
  • gerichte ontwikkelacties voor het team en adviezen voor de teamleider
  • 360-graden feedback. Hoe beoordelen individuen zichzelf ten opzichte van teamleden?

Beljon + Westerterp heeft zowel de instrumenten in huis om meer inzicht te krijgen in de teams binnen uw organisatie als de professionele ervaring om dergelijke processen succesvol te begeleiden.

Meer informatie

Het is mogelijk dat wij binnen uw bestuur of netwerk een workshop organiseren voor een door u samengestelde groep. Neem voor meer informatie contact op met Beljon + Westerterp.

Informatie aanvragen
drs. Niek Weelincksenior consultant
Stel een vraag