Inloggen

Reumafonds

De organisatie

Het Reumafonds richt zich op de bestrijding van reuma en de gevolgen daarvan en is daarbij primair gericht op alle reumapatiënten samen, respectievelijk op categorieën van reumapatiënten; niet zozeer op individuele reumapatiënten. Het Reumafonds heeft zichzelf tot doel gesteld dat reuma te genezen moet zijn. Totdat die genezing mogelijk is, zet het fonds zich elke dag in voor mensen die nu kampen met reuma. Om de kwaliteit van leven te verbeteren, financiert en/of organiseert het Reumafonds activiteiten voor patiënten, faciliteert reumapatiëntenverenigingen, geeft voorlichting en komt op voor de belangen van mensen met reuma. Om te komen tot genezing financiert het Reumafonds onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar reuma. Tot slot werft het Reumafonds fondsen om zijn doelstellingen te kunnen bereiken. Zie ook: www.reumafonds.nl

Onze dienstverlening

Het Reumafonds is een van de grotere goededoelenorganisaties van Nederland en neemt geregeld een voortrekkersrol in de fondsenwervende sector door het initiëren of aansturen van samenwerkingsverbanden op diverse innovatieve onderwerpen. Intern maakt het Reumafonds ook grote stappen door middel van een grote professionaliseringsslag. Onderdeel daarvan is het herijken van diverse functies door heel Reumafonds heen en het ontwikkelen van zittende medewerkers, teneinde proactiviteit, flexibiliteit en resultaatgerichtheid in de organisatie te bevorderen. Beljon + Westerterp speelt in dat proces een mooie rol door in gesprek te zijn over de ontwikkelingen, context en behoeften en te adviseren inzake de invulling en kerncompetenties van diverse functies. Beljon + Westerterp staat het Reumafonds bij in recruitmentprocedures van nieuwe medewerkers door selectieassessments uit te voeren. Een kritische blik en eerlijke doch constructieve adviezen geven niet alleen het Reumafonds belangrijke input bij het nemen van selectiebeslissingen, maar geven ook de betreffende kandidaten waardevolle inzichten. De assessments van Beljon + Westerterp zijn zeker niet alleen gericht op het geven van een streng benoembaarheidsadvies, maar staan ook uitvoerig stil bij de sterke aspecten en ontwikkelpunten van een medewerker; iets waar beide partijen iets mee kunnen. Flexibiliteit, openheid en een prettige onderlinge verstandhouding zorgen ervoor dat de relatie tussen Beljon + Westerterp en het Reumafonds in een korte tijd is gegroeid en versterkt, iets wat we ontzettend waarderen en koesteren!


Dorien Brunt MSc.
Stel een vraag