Is dat even schrikken? Of toch niet!

Je herkent het vast wel! Dat de schrik er behoorlijk in zat en leidde tot een ‘kramp’ van ongekende omvang. De pendule van onze economische klok kwam plots tot stilstand aan het einde van de beweging. De focus in veel organisaties kwam te liggen op het overeind houden van de bedrijfsvoering en geplande investeringen en uitbreidingen werden on-hold gezet.

En nu ontworstelt Nederland zich aan de intelligente lockdown en komt de pendule van onze economische klok weer in beweging. De neiging is er om door te slaan naar de andere kant, hetgeen ook weer niet wenselijk is. Dus wordt de acceleratie van de beweging getemporiseerd. Met als doel weer een regelmatige beweging te krijgen waardoor er beheersbare voortgang is, op alle fronten.

En dat ervaren we nu. Organisaties gaan zo zachtjes aan weer wat meer bewegen, geplande uitbreidingen die waren uitgesteld, gaan mondjesmaat weer door. En toch ook met de rem erop. Vanuit de gedachte dat de arbeidsmarkt in de afgelopen weken is verruimd en om de kosten te beheersen, zien we dat sommige organisaties eerst zelf aan de slag gaan alvorens tot uitbesteding over te gaan. Werven gaat nog wel. Selecteren blijkt toch echt een vak te zijn. Natuurlijk zijn we allemaal bekwaam in het voeren van een goed selectiegesprek. Met gebruikmaking van competentiegericht inter-viewen, de STAR-methodiek en het toevoegen van een gevalideerd assessment komt men ver.

Maar de vraag is hoe ver?

Je kunt er niet klakkeloos van uitgaan dat alle informatie in een cv klopt. Soms beweert een sollicitant aan 20 medewerkers leiding te hebben gegeven, terwijl de werkelijkheid anders is. Soms worden werkperioden gemakshalve aan elkaar geplakt om geen lacunes in het cv te hebben. En het komt voor dat een vermelde bachelor- of mastertitel in werkelijk niet met een diploma is afgesloten. En zelfs als het cv voor de volle 100% klopt dan nog weet je niet alles. Nader onderzoek naar betrouwbaarheid en integriteit is gewenst om niet voor verrassingen te komen te staan. En zeker in de huidige tijd waarbij mogelijk snel een nieuwe medewerker kan worden aangesteld is het devies:

Ga niet over één nacht ijs! Als een van de weinige bureaus bieden wij dit betrouwbare ijs. Zonder een wak en zonder uitglijders.

Want je wilt uiteindelijk als werkgever toch medewerkers aan je binden die betrouwbaar en integer zijn? Deins niet terug voor een zorgvuldige procedure en zorg dat je niet verrast wordt. Dat zou anders schrikken zijn!
Publicatie datum: 14 May 2020
Alfred Eilering director
  • 06 - 22211310
  • Send a message
  • Linkedin
© 2024 BeljonWesterterp