Toekomstproof

In april 2019 schreef ik een bijdrage over ‘de psychologie van verandering’. Hoe kón ik weten dat de twee jaren die daarop volgden, vollédig in het teken zouden staan van… de psychologie van verandering.

De (werkende) mens die zich aanpast aan nieuwe werkomstandigheden, andere vormen van interactie, een andere interpersoonlijke relatie op de werkvloer. Door de coronacrisis heen heb ik gesmuld van alle literatuur die beschikbaar kwam, de wetenschappelijke inzichten, de kansen tot ontwikkeling van mensen en organisaties. Een breed gedeeld inzicht is de overtuiging dat de coronacrisis een transformatie teweeg brengt op de werkvloer. Deze verandering voltrekt zich, ook als je er niks voor doet. Het is onze uitdaging om richting te geven aan de transitie om organisatiedoelstellingen in de toekomst zeker te stellen. Zonder een heldere visie en richting worden hybride teams eilandjes van professionals die elkaar zijdelings (functioneel) raken, maar elkaar niet vinden in cocreatie en integrale samenwerking.

Aan verandering liggen drie factoren ten grondslag, namelijk:
  • de (psychologische) capaciteit om te veranderen.
  • de motivatie om verandering te realiseren. Het voordeel van veranderd gedrag moet opwegen tegen het gedrag dat je gewend bent en comfortabel voor je is.
  • een omgeving die stimulerend werkt voor de gewenste verandering. Zorg dat je fysieke en sociale werkomgeving de verandering logisch maken en (technisch) soepel ondersteunen.
Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, kan verandering verbetering zijn.

Namens al mijn collega’s durf ik te zeggen dat wij er klaar voor zijn! Klaar voor de toekomst, klaar voor een wereld waarin we slim en hybride kunnen gaan werken, talenten van binnenuit krachtig ontwikkelen.

Wij zijn tot waardevolle inzichten gekomen die we inzetten in ons werk. We hebben niet stil gezeten, we hebben ons van binnenuit ontwikkeld. Onze consultants Development begeleiden nu hybride teams om vanuit gebundelde persoonlijke kwaliteiten tot optimale samenwerking en afstemming te komen.

De vraag die we aan onszelf stelden, stellen we nu ook aan onze opdrachtgevers. ‘Wat maakt uw organisatie wendbaar en toekomstproof?’ Waar ligt het vermogen om je als team of organisatie te verhouden tot nieuwe omstandigheden en daar méér output uit te halen? Waar ligt de bron van creativiteit en veranderingsbereidheid? Wat weerhoudt medewerkers ervan om te stoppen met dat wat ze altijd deden? Wat betekent samenwerking als je de ander niet ontmoet? Is het bestaande werkproces hieraan ondersteunend?

Om een antwoord te vinden op deze vragen maken we gebruik van een psychologisch instrument. Een instrument dat op zowel individueel als groepsniveau inzichtelijk maakt waar de bron tot wendbaarheid ligt, en hoe deze kan worden aangeboord. Managers krijgen met dit instrument snel een visueel overzicht van de wendbaarheid van hun team, nu en in de toekomst.
Publicatie datum: 01 June 2021
Renske Werkman MSc consultant
  • 06 - 27564918
  • Send a message
  • Linkedin
© 2024 BeljonWesterterp