Een loopbaan in seizoenen

Met enige weemoed neem ik afscheid van het zomerseizoen. Uiteraard hoopt een ieder op warme najaarsdagen, maar de kalender vertelt dat het volgende seizoen zich al aandient. Wat hebben wij thuis én op vakantie genoten van elke zonnestraal, van natuur en cultuur en van dat het allemaal weer een beetje mocht… Wat is het fijn om volop van de zomer te genieten, wetende dat die ook weer voorbij gaat.

Net als een kalenderjaar doorloopt een loopbaan zijn seizoenen. Steeds opnieuw. In een herfstige periode is er turbulentie, wind, onrust. In de herfstperiode zijn werkplezier en succes bedekt onder bladeren. In de winter heerst er rust, die ten onrechte doet vermoeden dat er niets gebeurt. Na een periode van braakliggen, wordt het weer tijd voor ontkiemen en bloeien, floreren. De lente kan alleen komen als er een winter is geweest. Een medewerker doorloopt dit proces meerdere keren in zijn loopbaan. Een veerkrachtige en wendbare medewerker doorloopt deze cyclus op zelfbewuste wijze en komt na elke cyclus krachtiger terug in zijn lente.

Wat als we de coronacrisis als een herfst of winter zouden beschouwen? Een periode waarin mensen hun werkplezier en energie verloren Waarin ziekte, angst en financiële zorgen een hoofdrol speelden. Waarin het ellenlange thuiswerken de energie en de verbinding met werk en organisatie heeft doen weglekken. Waarin productiviteit wisselvallig was, omdat het werk op sommige plekken piekte en op andere plekken compleet verdwenen was.

In de loopbaangesprekken die ik voer in deze periode, ontdek ik dat niet iedereen zelfstandig bij machte is om weer in de lente van je loopbaan te komen. Om de zon weer te pakken, je eigen groei weer te doen ontkiemen. Sommige medewerkers zijn wat murw geworden en voelen niet meer hoe het ooit voelde. Toen het nog zomer was. Deze periode van herijken en herstarten vraagt om leiderschap én om eigenaarschap.

Koester, op persoonlijk niveau, dat wat zich aan je heeft bewezen in deze periode. Trek lering uit je eigen lessen en werk deze uit in een baan en omstandigheden die goed bij je passen, je doen floreren. Als hybride de norm wordt, en dit jouw norm niet is, maak dit bespreekbaar en onderzoek de mogelijkheden waar je invloed op hebt.

Er liggen ook veel mogelijkheden in het herontwerpen en herijken van teams. Doorstarten doe je samen. Door ieders bijdrage, rol en voorkeuren eens kritisch tegen het licht te houden en wellicht tot een nieuw, en voor een ieder heilzaam, evenwicht te komen.

Voor alles is een tijd. Maar laat de tijd niet onbenut. Binnen het onderdeel Development begeleiden onze consultants teams in het effectief (samen)werken na corona.

Neem voor meer informatie contact op met Renske Werkman.

Publicatie datum: 07 september 2021
Renske Werkman MSc consultant
  • 06 - 27564918
  • Stuur een bericht
  • Linkedin