In de bestuurskamer...

Wij zijn een lerende organisatie en passen onze kennis toe in de arbeidsmarkt. Tien jaar geleden was het tijd voor een nieuwe stap in onze ontwikkeling. BeljonWesterterp ging zich meer profileren op het niveau van de boardroom. Onze hr-dienstverlening werd ook afgestemd op directie, raden van bestuur en toezichthouders.

Ondanks een gedegen voorbereiding bleek het toch een behoorlijke stap. Aan de buitenkant lijken wellicht werving en selectie, gesprekken en tijdschema’s op elk niveau op elkaar, maar inhoudelijk zijn er toch grote verschillen.

Visies, missies, belangentegenstellingen, belangenafwegingen, beleidsvaststelling, sparringpartner, toezichthouder zijn, beoordeling op afstand, ingrijpen bij crises, begrip voor een bestuurder, kennis van markt en wetgeving…. zo maar een aantal zaken die van belang zijn. Dit waren items die voor ons misschien niet direct nieuw waren, maar wel degelijk in een ander perspectief kwamen te staan. We hebben inmiddels heel ruime ervaring opgedaan en vinden dat we dat veel meer moeten gaan delen met vrouwen en mannen. Onze kennis kan worden ingezet voor personen die voor de eerste keer een dergelijke stap willen maken, maar ook voor de meer ervaren bestuurders en toezichthouders. Voor beide categorieën hebben we iets nieuws ontwikkeld:

Ons nieuwe programma Board Ready voor personen die een nieuwe stap in deze wereld willen zetten. Senior consultants ondersteunen geïnteresseerden bij het verkennen of een stap naar een toezichthoudende positie passend en uitdagend voor hen is. Niet alleen qua kennis en ervaring, maar juist ook of hun vaardigheden passen bij deze stap. ‘Past het bij me? En hoe past het bij me?’ zijn vragen die in dit programma worden behandeld. Een heel interessante exercitie!!

Hier bovenop zijn we een samenwerking aangegaan met prof. dr. Floor Rink van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen gaan we het governance programma Boardroom Dynamics in de markt zetten. Deze opleiding is bedoeld voor de meer ervaren bestuurders en toezichthouders. Onze praktijkinbreng en haar wetenschappelijke kennis geven een prachtige mix voor een zeer gedegen opleiding. Vooraanstaande wetenschappers en sprekers uit de praktijk nemen cursisten mee in deze wereld. De verschillende sessies zullen vanaf 3 april 2020 in de Hermitage worden gehouden.

Ik verheug me zeer op deze twee nieuwe loten aan onze boom van dienstverlening. Kennis is er immers om gedeeld te worden in deze dynamische wereld en wij doen dat graag!

Een kennisvergarend 2020 gewenst!!

Publicatie datum: 13 december 2019
mr. Willem Hein algemeen directeur
  • 06 - 51817154
  • Stuur een bericht
  • Linkedin