Inloggen

hoofd collectieve belangenbehartiging

  • Opdrachtgever: Algemene Onderwijsbond
  • Standplaats: Utrecht
  • Referentienummer: R2248

Organisatie

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is met ruim 85.000 leden de grootste vakbond in alle onderwijssectoren; van basisschool tot en met hoger onderwijs. De AOb (aangesloten bij de FNV) is daarmee dé belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk. De belangrijkste taak van de AOb is ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Naast de Vereniging AOb is er de Werkorganisatie AOb met aan het hoofd een directeur. Zie ook: www.aob.nl

Functie

U geeft inhoudelijk, procesmatig en bedrijfsmatig leiding aan de subafdelingen Beleid, Buitendienst en Scholing (circa 35 medewerkers). U bent samen met het adjunct-hoofd verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van strategische beleidsplannen betreffende de doelstellingen van de AOb. U opereert op het snijvlak van vereniging en werkorganisatie. U bent academisch opgeleid, een ervaren manager en heeft kennis van en ervaring met juridische zaken en arbeidsvoorwaarden. U heeft affiniteit met onderwijs en verenigingsmanagement. U bent analytisch, overtuigend en in staat in een bestuurlijk complexe omgeving te acteren.

ContactinformatieAnne Vriesema