Inloggen

regiomanager Groningen

Organisatie

VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland. De vereniging behartigt de belangen van bedrijven in het algemeen en van de aangesloten leden in het bijzonder. De labels VNO-NCW Noord en MKB-Noord opereren zelfstandig, maar hebben één gezamenlijke backoffice. VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben korte lijnen naar VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag en Brussel. De vereniging is volop in ontwikkeling om de belangen van de leden nog beter te behartigen en speelt in op de maatschappelijke issues van de regio. VNO-NCW MKB Noord zoekt een actieve en betrokken netwerker met oog voor de belangen van de leden. Zie ook: www.vnoncw-noord.nl

Functie

U functioneert op het snijvlak van het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. U bent verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging, het uitdragen en uitwerken van noordelijke thema’s, zoals aardbevingsproblematiek, de energietransitie en het bijstaan van ondernemers. U bent verantwoordelijk voor ledenwerving en -behoud en verwerft voor de vereniging projecten passend bij de inhoudelijke thema’s. U bent een boegbeeld voor Stad en Ommeland en heeft een relevant netwerk of bent in staat dit snel te ontwikkelen. U heeft minimaal een opleiding op hbo-niveau en ruime relevante werkervaring.

Contactinformatie Renate van der Zijl