Inloggen

teamleider stadsontwikkeling

Organisatie

Groningen is een dynamische en groeiende stad met ruim 200.000 inwoners en met een ruim 3.000 medewerkers tellende gemeentelijke organisatie. Belangrijke actuele opgaves zijn onder andere infrastructuur, woningbouw, herindeling en de versterkingsopgave door de gaswinning. Stadsontwikkeling omvat de nauw met elkaar samenwerkende directies ‘Ruimtelijk Beleid en Ontwerp’ en ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering’ met zeven teamleiders. Programmamanagement vormt de basis voor projectmatig werken in een matrixstructuur. De vacature betreft het team Planeconomie, Exploitatiebeheer en Projectondersteuning. Zie ook: www.groningen.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en op peil houden van de kennis op het gebied van met name planeconomie. U stuurt en ondersteunt bedrijfsprocessen, zoals de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties, en u zorgt voor de bezettingen en het functioneringsniveau van het team. U geeft op coachende en faciliterende wijze leiding aan professionals en rapporteert aan de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering. U beschikt over een hbo- of wo-diploma en planeconomische en leidinggevende ervaring. U bent verbindend, politiek-sensitief, transparant en proactief ten aanzien van het vakgebied.

Contactinformatie Janine Smetsers