Inloggen

lid raad van commissarissen

Organisatie

De Woonplaats is een woningcorporatie die betaalbare woningen (circa 20.000 verhuurbare eenheden) aanbiedt in Enschede en de (Oost-)Achterhoek. De visie van De Woonplaats is dat goed wonen niet alleen een goede woning betreft, maar ook een goede woon- en leefomgeving. Daarom zet de corporatie zich in als het gaat om maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid in de wijken en buurten waar de woningen staan. De Woonplaats heeft een gezonde ambitie op het gebied van gebiedsgericht werken, duurzaamheid, vernieuwend aanbesteden en samenwerking met huurdersorganisaties. Zie ook: www.dewoonplaats.nl

Functie

De RvC heeft een belangrijke adviesfunctie voor de RvB waarbij de strategie in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld. Naast beleidsinhoudelijke zaken staan strategisch personeelsbeleid, vastgoedportfolio, interne risicobeheersing- en controlesystemen, het financiële verslagleggingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving op de agenda. Vanuit diversiteit wordt gezocht naar een ervaren commissaris met deskundigheid op het gebied van financiën en vastgoed én een lid met een juridisch profiel met kennis van ICT en informatievoorziening. U beschikt over een netwerk, bent samenwerkingsgericht, kritisch en onafhankelijk.

Contactinformatie