Inloggen

lid raad van toezicht

Organisatie

Oosterlengte is een professionele ketenzorgleverancier voor Oost-Groningen. Door middel van ketenzorg kan optimaal aan de zorgvraag worden voldaan en kunnen de cliƫnten zo veel mogelijk leven zoals zij gewend zijn. In lijn met de toename van de zorgzwaarte ontwikkelt de organisatie zich meer en meer door in de (specialistische) verpleeghuiszorg en complexe zorg thuis. Oosterlengte is een zeer grote werkgever in Oost-Groningen met circa 2.000 medewerkers, heeft een jaarexploitatie rondom 60 miljoen euro en werkt samen met diverse netwerkpartners om nieuwe producten en werkwijzen te ontwikkelen. Zie ook: www.oosterlengte.nl

Functie

De Raad van Toezicht van Oosterlengte houdt integraal toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling en staat de directeur-bestuurder met advies ter zijde. De Raad van Toezicht zoekt een lid voor de commissie kwaliteit en veiligheid met kennis en expertise op het terrein van verpleegkundige zorg. U heeft bestuurlijke ervaring en ervaring met governance- en complexe organisatievraagstukken. U heeft affiniteit met de doelgroepen van Oosterlengte. U beschikt over strategisch-bestuurlijk inzicht, visie op kwaliteit en veiligheid in de zorg en heeft affiniteit met de regio.

ContactinformatieRenate van der Zijl