Inloggen

lid raad van toezicht

Organisatie

Mediacollege Amsterdam (Ma) is de vakschool voor de mediabranche in Noordwest-Nederland met een sterke opleidingstraditie. Dit jaar viert Ma zijn 100-jarig bestaan. Ma biedt een breed spectrum van hoogwaardige mediaopleidingen (mbo/vmbo) aan en heeft een sterke binding met de bedrijfstakken waar het voor opleidt. Jaarlijks volgen ongeveer 3.000 studenten en leerlingen beroepsopleidingen en voorbereidend beroepsonderwijs, verzorgd door circa 250 enthousiaste en betrokken medewerkers. Ma verzorgt 16 opleidingen voor de creatieve industrie en heeft een sterke focus op kwaliteit en op de diversiteit van de branche. Zie ook: www.ma-web.nl

Functie

U houdt toezicht op de gang van zaken binnen Ma, het beleid en de besluiten van het College van Bestuur (CvB). U staat het CvB proactief met raad en daad ter zijde. De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor de vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van de begroting. De RvT zal binnen de organisatie bewaken dat de regels van corporate governance worden nageleefd. De leden hebben een aantoonbare ervaring of sterke affiniteit met innovatieve media, ondernemerschap of onderwijs in relatie tot dit werkveld. Voor de twee vacante posities geldt een wo werk- en denkniveau met interesse in en een gedegen kennis van maatschappelijke ontwikkelingen.

ContactinformatieWillem Hein