Inloggen

lid raad van toezicht

Organisatie

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 14.000 studenten beroepsonderwijs vanuit locaties in Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Sneek, Emmeloord en Urk. Persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en regionale gebondenheid zijn belangrijke kenmerken van ROC Friese Poort, waarbij verdere innovatie en ontwikkeling de komende jaren centraal staan. Vanuit de christelijke achtergrond wordt op een eigentijdse wijze invulling gegeven aan onderwijs en vorming. ROC Friese Poort zoekt twee leden Raad van Toezicht in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Zie ook: www.rocfriesepoort.nl

Functie

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het College van Bestuur, en fungeert als klankbord en sparringpartner voor het CvB. U herkent zich in het profiel van ondernemer, bestuurder of u heeft kennis van onderwijs. U bent een ervaren toezichthouder, heeft kennis van en visie op het nieuwe toezichthouden en stemt in met de levensbeschouwelijke identiteit van de instelling. U heeft een netwerk in Friesland en/of in de Noordoostpolder en voelt zich sterk verbonden met deze regio. U beschikt over countervailing power, bent verbindend en reflectief. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

ContactinformatieWillem Hein