Inloggen

lid raad van toezicht

Organisatie

Zorggroep Groningen staat voor wonen, zorg, welzijn, behandeling en dienstverlening voor mensen met een complexe zorgvraag, met name ouderen en chronisch zieken, in een intramurale setting, gericht op herstel of langdurig verblijf. ‘Altijd de mens zien’ is de leidraad bij het functioneren. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vier leden en een voorzitter en heeft twee vacatures. De RvT heeft een eigen visie ontwikkeld vanuit modern toezichthouderschap en de volgende waarden benoemd: verantwoordelijk, waarderend, integer, transparant, objectief, betrouwbaar, onafhankelijk en reflectief. Zie ook: www.zorggroepgroningen.nl

Functie

De RvT bewaakt de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Groningen, houdt integraal toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in de instelling. De raad staat tevens de RvB met advies ter zijde en vervult de werkgeversrol. U heeft kennis van en ervaring met een of meer van de volgende aandachtsgebieden: financiën, vastgoed, organisatieontwikkeling, kwaliteit en veiligheid en maatschappelijk ondernemen. U heeft een wo werk- en denkniveau en bent maatschappelijk actief. Vrouwelijke kandidaten worden van harte uitgenodigd te reageren.

ContactinformatieRenate van der Zijl