Inloggen

lid raad van toezicht

Organisatie

De Lichtenvoorde is een vooruitstrevende en innovatieve zorgaanbieder die mensen met een beperking ondersteunt als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt, staat daarbij centraal. De zorg en dienstverlening zijn er op gericht dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven hebben en, waar mogelijk, eigen verantwoordelijkheid nemen. In de Achterhoek doen ruim 800 mensen een beroep op de organisatie. De 580 betrokken medewerkers en 350 vrijwilligers op 40 locaties spelen hierin een cruciale rol. Zie ook: www.delichtenvoorde.nl

Functie

De Lichtenvoorde kent een vijfhoofdige Raad van Toezicht. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en toetst dit op basis van de Zorgbrede Governancecode en de missie en visie van de organisatie. U bent tevens sparringpartner van de bestuurder. De RvT zoekt een nieuw lid met een financieel-economisch profiel met bij voorkeur kennis van ICT en huisvesting. U heeft voldoende tijd en energie, beschikt over een wo werk- en denkniveau en bent een echte teamspeler. U bent open, kritisch en onafhankelijk in uw oordeelsvorming. U heeft affiniteit met de cliëntengroep en binding met de regio.

Contactinformatie Erik Traas