Inloggen

lid raad van toezicht

  • Opdrachtgever: Stichting Attenta
  • Standplaats: Gieten
  • Referentienummer: R2419
  • Tijdsplanning Download bestand

Organisatie

Stichting Attenta in Gieten is sinds een jaar de uitvoeringsorganisatie van het sociale team van gemeente Aa en Hunze. Onder verantwoordelijkheid van gemeente Aa en Hunze zorgen de 35 medewerkers van Attenta ervoor dat de inwoners van de gemeente zich gesteund voelen bij al hun vragen aangaande het sociaal domein. De sociaal medewerkers begeleiden inwoners naar oplossingen voor hun vragen, staan naast hen en organiseren een oplossing samen met de inwoners en hun omgeving. De medewerkers van Attenta geven de indicaties voor professionele zorg af. De Raad van Toezicht bestaat uit twee leden en een voorzitter. Momenteel is er een lid benoemd en worden er twee leden gezocht. De drie leden benoemen vervolgens uit hun midden de voorzitter. Zie ook: www.stichtingattenta.nl

Functie

De Raad van Toezicht houdt op professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de stichting, toetst beleid, stelt statutair vastgelegde zaken vast en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt bepaalde besluiten van de bestuurder goed. U bent hbo/wo opgeleid, u heeft bestuurlijke kennis en ervaring én kennis van en ervaring met in ieder geval een van de deelgebieden: publieke domein, sociaal domein, financiële bedrijfsvoering, HRM en ondernemerschap. U bent open en transparant, onafhankelijk, integer, samenwerkingsgericht, verbindend en reflectief. U heeft binding met de regio. Ervaring met toezichthouden is een pre.

Contactinformatie Renate van der Zijl