Inloggen

voorzitter en lid raad van toezicht

Organisatie

Stichting TT Week Assen heeft als doel het organiseren van de jaarlijkse TT Week in dezelfde periode waarin de Moto GP op het TT-circuit wordt verreden. Binnen de TT Week gaat het om de organisatie van het TT Festival, de jaarlijkse Asser kermis en de Night Ride in onderlinge samenhang en afstemming met de activiteiten die door het TT-circuit worden georganiseerd. De afgelopen jaren heeft de gemeente Assen in goede samenwerking met de lokale ondernemers gezorgd voor de organisatie van het festival. In het najaar van 2019 moet de nieuw op te richten Stichting TT Week Assen deze taken overnemen.

Functie

De stichting krijgt een Raad van Toezicht met een voorzitter en twee leden. De RvT houdt toezicht op het beleid, de doelrealisatie en de continu├»teit van de Stichting TT Week Assen en fungeert als klankbord van de bestuurder. Voorzitter en leden beschikken over een hbo/wo werk- en denkniveau, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, toezichthoudende ervaring en voelen zich verbonden met de stad Assen en het TT Festival. Specifiek wordt kennis en ervaring gevraagd op de terreinen politiek/bestuur, financi├źn en ondernemerschap. Daarnaast zijn onder andere de competenties samenwerkingsgerichtheid, integriteit en onafhankelijkheid van belang.

Contactinformatie Janine Smetsers