Inloggen

voorzitter raad van commissarissen

Organisatie

Koninklijke Oosterhof Holman is vanuit Grijpskerk in een eeuw tijd uitgegroeid tot een complete speler in de veelzijdige markt van de grond-, weg- en waterbouw en milieutechniek. Het bedrijf is totaaloplosser van infrastructurele vraagstukken van ontwerp en advies tot en met realisatie en onderhoud, met focus op innovatie, specialismen, duurzaamheid en kennisdeling. Door veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan medewerkers te geven in een informele werksfeer, is Koninklijke Oosterhof Holman groot geworden. Teamgeest, kennis en vaardigheden van de ruim 300 medewerkers zijn de sleutels tot succes. Zie ook: www.oosterhofholman.nl

Functie

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap Koninklijke Oosterhof Holman en de met haar verbonden ondernemingen. Als voorzitter onderhoudt u nauw contact met de directeur en met de aandeelhouder. U beschikt over brede algemene en/of bestuurlijke ervaring, inzicht in ondernemerschap, boardroomervaring en ervaring met familiebedrijven. U bent een verbindende teamspeler met een natuurlijk overwicht die in staat is de RvC als eenheid te laten functioneren en u bent voldoende beschikbaar om alle aspecten van uw rol goed uit te kunnen oefenen.

Contactinformatie Renate van der Zijl