Inloggen

bestuurder

Organisatie

Hervormde Stichting Sonneburgh te Rotterdam, biedt op drie locaties zorg- en dienstverlening aan ouderen met een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Kenmerkend is de combinatie van service-/aanleunwoningen, appartementen voor bewoners met een lichtere zorgvraag en verpleeghuisplaatsen. Sonneburgh heeft een sterke eigen positie in de regio. De als warm en betrokken ervaren zorg wordt verleend vanuit een protestants-christelijke levenshouding. De cultuur in de organisatie is open en informeel. De kwaliteit van zorg is recent voor alle locaties bekroond met een gouden certificaat. Zie ook: www.sonneburgh.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor het behouden en verder versterken van de positie van Sonneburgh in de regio. U bent voorzitter van het MT waarin de financieel directeur en de locatiemanagers zitting hebben. U draagt de kernwaarden van Sonneburgh uit en geeft vorm aan de protestants-christelijke identiteit. U beschikt over een academisch werk en denkniveau en heeft een opleiding afgerond in de gezondheidszorg. Ervaring als behandelaar in de ouderenzorg is gewenst. U bent bekend met en heeft een visie op de ontwikkelingen in ouderenzorg. U bent authentiek, integer, aanspreekbaar, empathisch, ambitieus en een netwerker.

ContactinformatieBernhard Kok