Inloggen

commandant brandweer/bestuurssecretaris

Organisatie

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid van alle Zeeuwse inwoners en bezoekers. Tot de taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland werkt samen met alle organisaties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onder het motto ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’, verbindt, coördineert en faciliteert Veiligheidsregio Zeeland, zodat men elkaar weet te vinden als dit nodig is. Zie ook: www.vrzeeland.nl

Functie

U bent eindverantwoordelijk voor de organisatie van Veiligheidsregio Zeeland (230 medewerkers en 1.200 vrijwilligers). U rapporteert aan en fungeert als secretaris van het bestuur. U bent verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie, de veiligheidsdirectie en het bestuur. U heeft bijzondere aandacht voor professionalisering en kwaliteitsverbetering. U heeft een wo-niveau, kennis van veiligheidsvraagstukken en ervaring in een complex politiek-bestuurlijke omgeving. U bent een inspirerend en dienend leider. Een verbinder, verandermanager, strategisch adviseur en een representatieve ambassadeur.

ContactinformatieBernhard Kok