Inloggen

directeur

Organisatie

BrabantAdvies te ‘s-Hertogenbosch is het onafhankelijk advieshuis van Brabant en adviseert het provinciebestuur over complexe vraagstukken op het snijvlak van gezondheid, leefomgeving en economie. Daarmee draagt BrabantAdvies bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. De vier Adviesraden (Gezondheid, Leefomgeving, SER Brabant en Young Professionals Brabant) ondersteunen BrabantAdvies in dat proces. BrabantAdvies is een jonge organisatie en een belangrijke opgave voor het team is de doorontwikkeling van de integraliteit van de adviezen en de vernieuwing van de adviesprocessen. Zie ook: www.brabantadvies.com

Functie

U bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van BrabantAdvies en de realisatie van het Meerjarenplan. U rapporteert aan het College van Overleg en geeft inspirerend leiding aan het team van vijf professionals en drie medewerkers van het officemanagement. U heeft aantoonbare affiniteit met Brabant. U bent een ervaren strateeg met een goede bestuurlijke en maatschappelijke antenne. U bent een boegbeeld met kennis van en inzicht in de drie domeinen. U heeft een visie op de adviesrol, bent onafhankelijk en analytisch scherp. U bent universitair geschoold, handelt bedrijfsmatig en heeft kennis van het middenbestuur.

ContactinformatieNiek Weelinck