Inloggen

directeur

Organisatie

De RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) is sinds drie jaar een uitvoeringsorganisatie onder de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z). De RIGG werkt voor alle 23 gemeenten in de provincie Groningen, is de verbindende schakel tussen gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp en heeft als kerntaken: de inkoop van alle jeugdhulp, monitoring en kwaliteit. Daarnaast heeft de RIGG een adviserende, regisserende en aanjagende rol met betrekking tot de transformatie van de jeugdzorg. De RIGG ontwikkelt met de beleidsambtenaren Jeugd hiervoor het beleid. Zie ook: www.rigg.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten van de RIGG. U werkt met alle stakeholders naar een optimaal model van samenwerking, regie, innovatie in vorm, inhoud en rol van alle betrokkenen om de jeugdhulp voor 23 gemeenten te garanderen in een optimale kwaliteit-/kostenverhouding. U geeft op faciliterende wijze leiding aan 15 professionals en rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van de GR PG&Z. U beschikt over een hbo+/wo-diploma en doorleefde ervaring met politiek-bestuurlijke processen op directieniveau. U bent sterk verbindend vanuit een stevige persoonlijkheid en heeft grote affiniteit met jeugdhulp.

ContactinformatieRenate van der Zijl