Inloggen

directeur bedrijfsvoering

Organisatie

Coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is de full-service organisatie op het gebied van deskundige invulling van (fysieke) arbeid voor agrarische ondernemers en klanten in de niet-agrarische markt. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen in agrarische en aanverwante sectoren. Daarnaast zijn er activiteiten in de asbestverwijdering en klauwverzorging. Het werkgebied betreft de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. AB Werkt Zuid-Nederland is recentelijk ontstaan uit een fusie tussen twee bloeiende organisaties, te weten AB Werkt en AB Brabant. Door deze fusie is een coöperatie ontstaan met 4.500 leden, circa 200 medewerkers in vaste dienst en een omzet van € 115 miljoen per jaar. AB Werkt Zuid-Nederland zet circa 3.000 professionals in om de leden en klanten van dienst te zijn. De context waarbinnen AB Werkt Zuid-Nederland opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, prijzen staan onder druk, de arbeidsmarkt wordt krapper en de overheid stelt steeds zwaardere eisen, waardoor de bedrijfsvoering complexer wordt. AB Werkt Zuid-Nederland kiest een organisatiestructuur die de coöperatie in staat stelt om met succes te opereren binnen deze context. De organisatie kent een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het zogenaamde RvC+ -model. Dat houdt in dat het bestuur gevoerd wordt door de directie. De leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen staan voor de opgave om de fusie succesvol door te voeren. Daartoe dienen de culturen van beide organisaties op een respectvolle manier te worden vervlochten en moeten medewerkers goed worden begeleid in de veranderingen die zij meemaken. Zie ook: www.ab-werkt.nl

Functie

U bent samen met de bestuursvoorzitter eindverantwoordelijk voor het integrale beleid, het implementeren van de fusie en de realisatie van de strategische doelen. U heeft als primaire oriëntatie het facilitair beleid, financiën (inclusief ICT), HR en internationale recruitment, waarbij de loyaliteit ligt bij het bedrijf als totaal. U rapporteert binnen het collegiale bestuur aan de Raad van Commissarissen en geeft, vanuit uw primaire oriëntatie, direct leiding aan afdelingsmanagers en indirect aan circa 25 mensen. U bent een generalist, bruggenbouwer, nuchter, gedreven. U heeft commerciële feeling, bent ondernemend en resultaatgericht. U staat met beide benen op de grond, heeft ‘de deur altijd openstaan’. Functioneert transparant, geeft vertrouwen, brengt rust en biedt een veilige omgeving. Schroomt echter niet om vanuit externe oriëntatie anderen een spiegel voor te houden. Weet zijn/haar toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Affiniteit met de agrarische sector en/of het spreken van de taal van de sector is een pre. U brengt relevante ervaring mee van buiten AB Werkt Zuid-Nederland om verfrissend en innovatief de toekomst voor AB Werkt Zuid-Nederland te willen borgen. U heeft een academisch niveau en aantoonbaar succes gehad in een vergelijkbare situatie.