Inloggen

directeur-bestuurder

Organisatie

ZOwonen te Sittard is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling, dat zich richt op mensen met lage inkomens en kwetsbare personen. ZOwonen is actief in de Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg en Parkstad Limburg, beheert 16.000 verhuureenheden en telt ongeveer 120 medewerkers. ZOwonen is zich aan het ontwikkelen tot een eigentijdse corporatie met een heldere volkshuisvestelijke koers, een positieve klantwaardering, in verbinding met de belanghouders, financieel solide en met een sprankelende werkorganisatie. Het WSW kwalificeert ZOwonen in de laagste risicocategorie. Zie ook: www.zowonen.com

Functie

U bent eindverantwoordelijk voor realisatie van het meerjarenbedrijfsplan en het optimaal functioneren van ZOwonen. U werkt samen met en geeft leiding aan het MT en hecht belang aan inbreng van huurderbelangenverenigingen. U rapporteert aan de RvC. U bent een inspirerend leider met kennis van en ervaring met volkshuisvesting. U bent conceptueel, werkt vanuit visie en denkt en handelt vanuit huurdersperspectief. U verbindt mens en organisatie, bent sensitief en toont inspirerend leiderschap in een veranderende omgeving. U heeft een wo-niveau en bent succesvol geweest in een vergelijkbare situatie. ZOwonen hecht aan diversiteit.