Inloggen

directeur-bestuurder

Organisatie

ZINN biedt intramurale zorg en thuiszorg aan 2.000 cliënten vanuit zeven woonzorgcentra in Groningen, Hoogezand en Haren en heeft 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers. ZINN is georganiseerd in een stichting met twee aparte bv’s: ZINN Gezondheidszorg bv en ZINN Service bv en onderscheidt zich als excellente zorgorganisatie met een bovengemiddelde cliënt- en medewerkerstevredenheid en een relatief laag verzuim. Eigen verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap en goede communicatie staan hierbij centraal. ZINN heeft een open, slagvaardige en ondernemende cultuur en staat voor levendig en divers. Zie ook: www.zinnzorg.nl

Functie

U ben integraal verantwoordelijk voor ZINN en geeft vorm en inhoud aan de ingezette koers. Intern bent u de verbinder met brede visie en krachtige uitstraling die vanuit cliëntperspectief en met hart voor de zaak de organisatie bestuurt. U bent extern het boegbeeld en toont daadkracht en zichtbaar leiderschap. U bent voorzitter van het managementteam en rapporteert aan de Raad van Toezicht. U heeft een wo-niveau, succesvolle bestuurlijke ervaring in maatschappelijke complexe organisaties en affiniteit met ouderenzorg. U bent een bevlogen persoonlijkheid, hard op de afspraak en zacht op de relatie.

ContactinformatieRenate van der Zijl