Inloggen

directeur-bestuurder

Organisatie

ZINN biedt intramurale zorg en thuiszorg aan 2.000 cliënten vanuit zeven woonzorgcentra in Groningen, Hoogezand en Haren en heeft 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers. ZINN is georganiseerd in een stichting met twee aparte bv’s: ZINN Gezondheidszorg bv en ZINN Service bv en onderscheidt zich als excellente zorgorganisatie met een bovengemiddelde cliënt- en medewerkerstevredenheid en een relatief laag verzuim. Eigen verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap en goede communicatie staan hierbij centraal. ZINN heeft een open, slagvaardige en ondernemende cultuur en staat voor levendig en divers. Zie ook: www.zinnzorg.nl

Functie

U ben integraal verantwoordelijk voor ZINN en geeft vorm en inhoud aan doelstellingen en ambities. Intern bent u de verbinder met brede visie die op inspirerende wijze vanuit cliëntperspectief en met hart voor de zaak de organisatie bestuurt. U bent extern het boegbeeld en toont krachtig leiderschap. U bent voorzitter van het managementteam en rapporteert aan de Raad van Toezicht. U heeft een wo-niveau, succesvolle bestuurlijke ervaring in maatschappelijke, complexe organisaties en affiniteit met ouderenzorg. U bent een authentieke persoonlijkheid met lef en humor die medewerkers in hun kracht zet en laat bloeien.

ContactinformatieRenate van der Zijl