Inloggen

directeur-bestuurder

Organisatie

Port of Harlingen NV wordt door verzelfstandiging van de haven verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de (industriële) havens in Harlingen. Het creëren van een ondernemend havenbedrijf en een aantrekkelijk vestigingsklimaat waar op slagvaardige wijze geschakeld wordt met partners, staat daarbij centraal. Port of Harlingen fungeert als vliegwiel om verdere economische boost in de regio te bewerkstelligen. Parallel aan de verzelfstandiging wordt een driehoofdige Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder benoemd.

Functie

U bent eind- en resultaatverantwoordelijk voor het havenbedrijf en draagt zorg voor de strategische positionering en economische doorontwikkeling van de haven. Vanuit uw regierol creëert u draagvlak bij private en publieke stakeholders om de concurrentiepositie te verbeteren. U geeft leiding aan de organisatie en rapporteert aan de RvC en de AVA. Naast een hbo+/wo werk- en denkniveau heeft u ruime commerciële en eindverantwoordelijke ervaring in een (industriële/maritieme) logistieke omgeving en affiniteit met het openbaar bestuur. U bent verbindend en ondernemend en beschikt over een relevant netwerk.

ContactinformatieMarion Dijksterhuis