Inloggen

directeur FC Extra

Organisatie

Friesland College, ROC voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (FC Extra), manifesteert zich als een ondernemende instelling die een markante rol speelt in de ontwikkeling van de Friese samenleving. Friesland College verzorgt praktijkgestuurd onderwijs voor ruim 15.000 studenten. FC Extra richt zich op de algemene ontwikkeling van circa 1.500 (jong)volwassenen die een (nieuwe) kans verdienen. De dynamiek binnen FC Extra is groot. Marktverkenning en productontwikkeling zijn noodzakelijk voor het aanbieden van onderwijsconcepten die aansluiten op de bewegingen in de markt. Zie ook: www.frieslandcollege.nl en www.fc-extra.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor het duidelijk positioneren van FC Extra en geeft vorm en inhoud aan de ingezette koers. U organiseert verbinding en onderhoudt actief contact met relevante organisaties en netwerken. U geeft op inspirerende wijze leiding aan opleidingsmanagers en uw team, werkt nauw samen met uw collega-directeur en rapporteert aan het College van Bestuur. U beschikt over een wo werk- en denkniveau, kennis van en ervaring met verandertrajecten en inzicht in onderwijs- en bedrijfskundige processen. U heeft visie, lef en feeling met inburgeringsvraagstukken, bent politiek sensitief, ondernemend en verbindend.

ContactinformatieMarijke Schikan