Inloggen

hoofdredacteur

Organisatie

Het Friesch Dagblad vormt met zijn lezers een gemeenschap voor wie de functie van de krant en andere media van het Friesch Dagblad verbonden zijn met de geloofsovertuiging/levensoriëntatie zoals die in de christelijke traditie vorm en inhoud hebben gekregen en krijgen. De titel Friesch Dagblad is eigendom van de Vereniging Het Friesch Dagblad. Deze heeft de exploitatie in handen gegeven van NDC Mediagroep. Beide zijn gehouden aan handhaven en uitvoeren van plichten en rechten naar de letter en naar de geest van de Licentieovereenkomst. De hoofdredacteur voert een beleid in overeenstemming met de uitgangspunten en wensen van de Vereniging. De Commissie van Redactie als orgaan van het bestuur van de Vereniging ziet toe op het beleid van de hoofdredacteur. Zie ook: www.frieschdagblad.nl

Functie

U bent primair verantwoordelijk voor het uitzetten van het redactionele beleid en de redactionele koers. U geeft leiding aan de redactie van het Friesch Dagblad en bewaakt de redactionele identiteit en kwaliteit zowel online als offline. U voert een personeelsbeleid dat gericht is op versterking van de (inhoudelijke) professionaliteit van de redactie. U werkt en leeft vanuit de christelijke levensovertuiging, bent kerkelijk betrokken en weet zich verbonden met de eigen uitgangspunten, traditie en kleur van het Friesch Dagblad. U bent in staat om de eigenheid van het Friesch Dagblad te versterken en bij de tijd te houden. U bent een herkenbaar gezicht voor het Friesch Dagblad en zijn achterban. U heeft bij voorkeur een wo werk- en denkniveau. U heeft een brede interesse voor theologie, kerk, politiek, maatschappelijke ontwikkelingen en andere relevante aandachtsvelden en heeft kennis van en interesse voor de Friese taal en de eigenheid Friesland, de Friese samenleving, geschiedenis en cultuur. U heeft intuïtie voor ontwikkelingen in de breedte van de samenleving en een sterk gevoel voor nieuws en wat waard is om als nieuws te presenteren. U beschikt over gedegen journalistieke kennis en ervaring, dan wel inzicht in de journalistiek als vak en heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor kwaliteitsontwikkeling en –handhaving van de journalistiek van het Friesch Dagblad. U heeft bij voorkeur ervaring op het gebied van bedrijfskundige processen en het managen daarvan. U beschikt over de vaardigheid tot het schrijven van analyses en commentaren. U bent een inspirerende persoonlijkheid met open oor en oog voor collega’s en beschikt over de vaardigheden om medewerkers te instrueren, te coachen en te motiveren. U bent in staat als sparringpartner bij te dragen aan een goede samenwerking met de algemeen hoofdredacteur en de andere leden van de hoofdredactie. U bent proactief en ondernemend in het signaleren en vertalen van in- en externe ontwikkelingen. U heeft een goed organisatievermogen en bent in staat om draagvlak te creëren voor besluiten in de organisatie. U kunt boven de partijen staan en verbindingen tot stand brengen.

Contactinformatie Mark Olman