Inloggen

secretaris-directeur

Organisatie

De Sociaal-Economische Raad (SER) is het belangrijkste overleg- en adviesorgaan op het gebied van economie en arbeidsmarkt en is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in Overijssel. SER Overijssel adviseert gevraagd en op eigen initiatief aan de provincie Overijssel over vraagstukken die rechtstreeks of door haar uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling. Het betreft regionaal beleid in de breedste zin van het woord, variƫrend van het topsectorenbeleid en transities tot circulaire economie, duurzame energie, beroepsonderwijs, mobiliteit en arbeidsmarkt. Vraagstukken die gaan over het welzijn en de duurzame toekomst van de huidige en de volgende generatie. Zie ook: www.ser.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor heldere adviezen op het gebied van sociaal economische vraagstukken aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. U richt zich op actuele vraagstukken, weet informatie te ontsluiten en partijen met elkaar te verbinden. U heeft een academisch werk- en denkniveau, kennis van economie, arbeidsmarkt en onderwijs en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). U bent analytisch, politiek-bestuurlijke sensitief en begeeft u gemakkelijk in relatienetwerken. U bent een stevige persoonlijkheid en gedreven regisseur met verbindende eigenschappen en heeft affiniteit met ondernemersorganisaties, vakbonden, onderwijs- en kennisinstellingen.

Contactinformatie Erik Traas