Inloggen

vestigingsdirecteur

  • Opdrachtgever: Christelijke Scholengemeenschap Groningen
  • Standplaats: Groningen
  • Referentienummer: R2350
  • Tijdsplanning Download bestand
  • Functieprofiel Download bestand

Organisatie

CSG Wessel Gansfort in Groningen is een van de zes vestigingen van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG). CSG biedt kwalitatief sterk en aantrekkelijk onderwijs. De school daagt leerlingen uit, leert hen verantwoordelijkheid te dragen en ze bewust te maken van hun maatschappelijke opdracht. Met 100 betrokken professionals biedt CSG Wessel Gansfort de niveaus vmbo-tl, havo en atheneum(+) aan circa 900 leerlingen. CSG heeft als speerpunt het versoepelen van de aansluiting met het vervolgonderwijs en ziet verdergaande samenwerking met het mbo en hbo als kans voor de toekomst. Zie ook: www.csg.nl

Functie

Als boegbeeld van CSG Wessel Gansfort ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, voor (vernieuwing van) het onderwijsbeleid en voor de bedrijfsvoering. Je implementeert de centraal opgestelde strategie met de couleur locale. Je geeft op verbindende en mensgerichte wijze leiding aan drie teamleiders, bent lid van het centraal directieoverleg en rapporteert aan de bestuurder. Je beschikt over een wo werk- en denkniveau en ervaring met vernieuwing en leiderschap in een veranderende omgeving. Je bent een empathische, op samenwerking gerichte leider en netwerker, die onafhankelijk en resultaatgericht is.

Contactinformatie Janine Smetsers