Inloggen

concerncontroller

Organisatie

Gemeente Venlo is met ruim 100.000 inwoners de grootste gemeente in de regio Noord-Limburg en bestaat uit de kernen Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld, Arcen en Velden. De stad Venlo heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan aangaande infrastructuur, economie, cultuur en het sociale domein. De gemeente bevindt zich in een transitiefase naar een organisatie die aansluit bij een netwerksamenleving. Een boeiend proces! De implementatie van de ingezette koers is gestart en vraagt aandacht voor strategie, cultuur, personeel, ict, proces, informatie en planning control. Zie ook: www.venlo.nl

Functie

U bent de onafhankelijke sparringpartner en adviseur van de directie en het college. U bent verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de financiële en niet-financiële controltaken en initieert, implementeert en borgt verbeteringen. U rapporteert aan de gemeentesecretaris en geeft functioneel leiding aan de controllers. U bent omgevingssensitief, stevig, overtuigend, verbindend en daadkrachtig en spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheden. U bent academisch opgeleid, heeft een organisatiebrede oriëntatie en bent aantoonbaar succesvol geweest in een organisatie met vergelijkbare omvang en complexiteit.

ContactinformatieNiek Weelinck