Inloggen

concerncontroller

Organisatie

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, Noord- en Midden-Drenthe en een stukje Friesland voor droge voeten en schoon water. Innovatie, duurzaamheid en kostenbewust werken, staan daarbij centraal. Onder het motto ‘nait soez’n, moar doan’ gaan de 300 medewerkers de uitdagingen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen aan. Samen met andere organisaties en inwoners wordt op creatieve en innovatieve wijze vorm gegeven aan een duurzame leefomgeving, waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Noorderzijlvest staat voor een veilig en duurzaam waterbeheer. Zie ook: www.noorderzijlvest.nl

Functie

U bevraagt en voorziet het MT en de organisatie van gevraagd en ongevraagd advies over bedrijfsvoering, governance, performance van de processen, risico’s en kansen op korte termijn en in meerjarenperspectief. U leidt projecten en stuurt het auditteam aan en rapporteert aan de secretaris-directeur. U beschikt over een relevante bedrijfseconomische opleiding op wo-niveau en ruime ervaring als (concern)controller, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. U bent integer, overtuigend, analytisch, samenwerkingsgericht en een onafhankelijke en stevige persoonlijkheid met goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Contactinformatie Janine Smetsers