Inloggen

manager financiën en beheer

Organisatie

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod van pro tot en met gymnasium, zeven locaties en ruim 3.000 leerlingen. Typisch Calvijn College is: een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in maatwerk in uitdaging en ondersteuning. De school richt zich naast opleiding nadrukkelijk op vorming en reikt leerlingen uitdaging en ondersteuning aan die bij hen past. Dit alles vanuit een echte betrokkenheid op elkaar. Eigen verantwoordelijkheden én samen leren. Zie ook: www.calvijncollege.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van de financiële administratie en control beleidscyclus. U bent betrokken bij het opstellen van de trimesterrapportages, begroting, jaarrekening, het formatieplan en de meerjarenraming. U geeft (in)direct leiding aan 25 medewerkers, waaronder inkoop en facilitaire zaken. U rapporteert aan het College van Bestuur en werkt samen met collega-afdelingsmanagers en locatiedirecteuren. U heeft affiniteit met ICT en gebouwbeheer. U heeft een bedrijfseconomische opleiding op hbo-/wo-niveau en leidinggevende ervaring. U denkt conceptueel, bent organisatiesensitief en een sparringpartner.

Contactinformatie Erik Batenburg