Inloggen

manager financiën en control

Organisatie

Donatus te Rosmalen is in Nederland dé kerken- en monumentenverzekeraar en zet zich in om kerkelijke en niet-kerkelijke monumentale erfgoederen te verzekeren. Donatus biedt, naast brandverzekeringen, een op de ledenbehoeften afgestemd breed pakket aan verzekeringen, waarin het coöperatieve gedachtegoed leidend is. Donatus telt 46 betrokken medewerkers die de ledenbelangen dienen. De onderneming heeft een groot onderscheidend vermogen, waaronder unieke kennis van herbouwwaardetaxaties van monumentaal erfgoed. Kernwaarden zijn: kwaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid. Zie ook: www.donatus.nl

Functie

U bent MT-lid en verantwoordelijk voor managementinformatie, verslaglegging, financiële administratie, AO/IC en Solvency II. U rapporteert aan de directie en geeft leiding aan drie medewerkers. U bent gesprekspartner voor de accountant, actuaris, belastingadviseur, RvC, DNB en herverzekeringsmakelaar. U bent financieel opgeleid, RA is een pre. U functioneert op wo/hbo+ niveau en heeft minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de verzekeringsbranche. U heeft visie, bent een coachend leider, adviesvaardig, betrouwbaar en samenwerkingsgericht. U bent tolerant en respectvol ten opzichte van religies.