Inloggen

inspecteur brzo/milieuregelgeving

Organisatie

Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel. Samen met zijn partners werkt de ODRN aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De dynamische organisatie, met 120 professionele medewerkers, levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarnaast verzorgt de ODRN in Gelderland en Overijssel de vergunningverlening en het toezicht op bedrijven waar het risicoprofiel erg hoog is en die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Zie ook: www.odregionijmegen.nl

Functie

U bent verantwoordelijk voor de controles en advisering bij complexe (waaronder industriƫle en chemie) bedrijven en toetst deze aan relevante wet- en regelgeving. U houdt toezicht op naleving van BRZO- en milieuwetgeving en voert projectmatige handhavingstrajecten uit. U bent een enthousiaste teamspeler en rapporteert aan de manager handhaving. Naast een relevante hbo-opleiding (zoals chemische technologie) heeft u aantoonbare ervaring met toezichthouden op het gebied van milieuwetgeving. U bent omgevingsbewust, klantgericht en weet zich soepel te bewegen in het krachtenveld tussen bedrijven, politiek en omgevingsdienst.

ContactinformatieGeert-Jan Plette