Inloggen
cover
Ischa Broese

Development - Informatie voor opdrachtgevers

Beljon + Westerterp biedt professionele ondersteuning bij individuele en teamvraagstukken. Wij richten ons daarbij op alle branches: bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid. In onze aanpak staan professionaliteit, integriteit, discretie en kwaliteit voorop.

Beljon + Westerterp stelt de wens van alle klanten centraal en heeft op basis hiervan binnen de dienstverlening drie speerpunten geformuleerd: ‘customer intimacy’, ‘kwaliteit’ en ‘uitvoeringsdiscipline’ (afspraak is afspraak). Deze speerpunten zijn verankerd in onze strategie en kenmerken onze dienstverlening. Beljon + Westerterp werkt met consultants die een vertrouwensrelatie met de organisatie en de kandidaat opbouwen. Op basis van wederzijds respect en heldere afspraken wordt de samenwerking aangegaan.

In de visie van Beljon + Westerterp heeft ontwikkeling en inzet van medewerkers te maken met sturen op talent. Binnen Beljon + Westerterp wordt dan ook gewerkt vanuit het begrip 'performance management'; sturing op het unieke talent van de medewerker. Competenties, taken en output worden hierdoor zichtbaar en verklaard vanuit iemands talent.

Om betrouwbaarheid en kwaliteit te kunnen borgen bij het doen van bijvoorbeeld geschiktheidsuitspraken, kiest Beljon + Westerterp er bewust voor de volgende onderdelen in te zetten gedurende een assessment center: capaciteitentests, werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst, gestructureerd interview en praktijksimulaties. Door daarnaast per kandidaat verschillende beoordelaars in te zetten tijdens het assessment center, kunnen wij een zo objectief mogelijk en betrouwbaar beeld van de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat weergeven.

Beljon + Westerterp werkt conform de gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Contact

Voor meer informatie over onze dienstverlening op individueel, groeps- of organisatieniveau kunt u contact met ons opnemen door middel van dit contactformulier of telefonisch met een van onze kantoren. Wilt u direct een afspraak met een van onze consultants maken, mail of bel dan met Monique de Jong, 0513-656176.