Inloggen
cover

Klachtenreglement


Interne Klachtencommissie

Zorgvuldigheid en kwaliteit staan bij Beljon + Westerterp hoog in het vaandel. Indien u als kandidaat, opdrachtgever of belanghebbende onverhoopt niet tevreden bent of aanbevelingen voor ons heeft, dan vernemen wij uw klacht graag van u. Ons streven is er op gericht de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Uw klacht of aanbeveling maakt u schriftelijk kenbaar bij de directie van Beljon + Westerterp B.V.

Procedure

Wij verzoeken u uw klacht schriftelijk in te dienen. De contactgegevens treft u hieronder aan. Graag ontvangen wij uw klacht met:

1.uw naam, adres en woonplaats
2.naam en werkadres van degene die de klacht betreft
3.een beschrijving van de klacht
4.de redenen voor de klacht
5.eventuele documentatie

Wij zullen ons uiterste best doen uw klacht zo goed en snel mogelijk te behandelen . U ontvangt in ieder geval binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging met de verwachte behandelingstermijn.

Contactgegevens

Beljon + Westerterp B.V.
t.a.v. de heer J.C.A. Eilering 
Flight Forum 800
5657 DV  EINDHOVEN
t 040 - 76 00 323
e kwaliteit@beljon.westerterp.nl