Inloggen
cover
Herbert van der Horn

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over onze diensten, onze normen en waarden en de duurzaamheid van onze eigen bedrijfsvoering. Voor Beljon + Westerterp betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat we zowel streven naar winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming.

In de missie van Beljon + Westerterp staat dat de organisatie als doel heeft om HR-oplossingen te bieden aan organisaties, zodat deze hun doelstellingen kunnen realiseren. Beljon + Westerterp laat zich inspireren door zijn opdrachtgevers. Het langetermijnbelang van de opdrachtgever alsmede de bereidheid om samen te werken zijn kenmerkende uitgangspunten gebaseerd op respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.

Respect

Beljon + Westerterp werkt samen op basis van wederzijds respect, waardering en betrokkenheid.

Integriteit

Beljon + Westerterp wil in zijn handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn.

Professionaliteit

Beljon + Westerterp is in zijn advisering transparant en deskundig op basis van vooraf afgesproken resultaten. Wij bieden maatwerk, streven ernaar de kwaliteit op een hoog peil te houden en waar mogelijk te anticiperen op toekomstige behoeften van opdrachtgevers.

Duurzaamheid

Beljon + Westerterp wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin. Vanuit deze gedachte ondersteunen wij onder andere de volgende initiatieven:

Beljon + Westerterp is partner van Stichting Present, een organisatie die is opgericht vanuit de overtuiging dat er groepen mensen zijn die zich willen inzetten voor de minder bedeelden in onze samenleving.

In het kader daarvan hebben alle medewerkers van Beljon + Westerterp zich op vrijdag 29 september a.s. ingezet voor de medemens. In samenwerking met onder andere Stichting Present, Leger des Heils, Stichting Kompas en Empatec zijn diverse activiteiten ontplooid om hiermee een steentje bij te kunnen dragen aan de samenleving.

Goede Doelen

Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid hanteert Beljon + Westerterp een kortingsregeling voor Goede Doelenorganisaties die CBF gecertificeerd zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw regio of via deze contactgegevens.