Inloggen

Vereniging van Registercontrollers

Beljon + Westerterp heeft voor de VRC (waarvoor ik de uitgebreide transitie naar zelfstandigheid mocht begeleiden, inclusief verdubbeling van het personeel) in relatief korte tijd een serie uiteenlopende vacatures uitstekend vervuld en daarbij de in het offertetraject gedane beloftes meer dan waar gemaakt. Het proces werd zeer zorgvuldig doorlopen, waarbij een heel prettige en altijd tijdige communicatie plaatsvond. Die zorgvuldigheid en goede communicatie waren er niet alleen voor de opdrachtgever, maar even sterk ook naar de sollicitanten toe. Wij hebben zeer nuttige adviezen ontvangen en de uitstekende assessments gaven bovenop alle gesprekken nog zeer waardevolle extra informatie. Dit heeft voor ons geleid tot een snelle uitbreiding met zeer capabele mensen die ook allen goed in het team en de gewenste cultuur passen. Daarmee hield het niet op, want ook de naverwerking was prima. Compliment en dank!

Nanning van der Hoop | Verenigingsmanager VRC